เทศบาลตำบลปลายบาง รับสมัครพนักงานจ้าง 36 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 1-11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ