โรงพยาบาลสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 4 อัตรา

สมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (เช้า 08.30 น. – 12.00 น., บ่าย 13.30 น. – 16.00 น. เบอร์โทร 05561 0903, 0 5561 1782 ต่อ 5047 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skth.go.th)