สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงหิน โทร 02-903-1966 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหมู่ที่ 4 บ้านหนองกางเขน ตำบลบางแม่นาง โทร 02-950-3071 ต่อ 107 และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ โทร 02-9210-4420 ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและ เวลาราชการ ภาคเช้า 08.30-12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.