โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่งหลายอัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ในวัน เวลา ราชการ