เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 20 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม -5 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 = 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 หน้าห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร