มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารอำนวยการ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 หรือศูนย์ประสานงานวิทยาเขต “นครสวรรค์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือส่งทาง E-mail Address : munahr@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” มาที่ งานทรัพยากรบุคคล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ 08-8274-3113 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564