โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในวันและ เวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)