สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ