เทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ชั้น 1 ศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 – 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
ณ ชั้น 1 ศูนย์บริการ ร่วมเทศบาลเมืองไร่ขิง สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง