มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอใบรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 (อาคารอัมรินทร์พิทักษ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)