โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน 2 อัตรา

สนใจสมัครได้ที่ www.nsnss.ac.th โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทำการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 056-217662