โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 29 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 ในวันทำการ (เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.)