โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 18 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตั้งแต่วันที่ 5-14 มกราคม 2565 ในวันเวลาราชการ (เช้า 8.30 – 12.00 0. / บ่าย 13.00 – 16.30 น.)