สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เลขที่ 1/1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 จนถึงวนที่ 15 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ