กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา

ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ฉบับที่ 38 /2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว

  1. เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน
  2. เจ้าหน้าที่ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ
  3. เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  4. เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

อัตราเงินเดือน9,400 (บาท)
อัตราค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท

*เปิดรับสมัคร ระหว่าง 7 – 20 กรกฎาคม 2565 (วันทำการ)
*หากมีข้อสงสัยติดต่อ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
*เบอร์โทรศัพท์ 0-2531-3613 ต่อ 115