สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21-26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8536