สำนักงานทางหลวงที่ 12 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
*ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ