โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ