โรงพยาบาลบางบัวทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลบางบัวทอง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 – 20 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 0830-12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่ม งานบริหารทั่วไป (อาคาร 2 ชั้น 3) โรงพยาบาลบางบัวทอง โทร. 0 2571 7899 ต่อ 216-217