กรมการค้าภายใน รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ https://dit.thaijobjob.com