ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งเลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ