สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่ ลิ้งค์ https://forms.gle/YhVtapjg3updxqGN6 https://forms.gle/YhVtapjg3updxqGN6 หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดแนบท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาองค์กร ชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ โทร. 0-5622-1822 ต่อ 106 หรือ 143 ได้ในเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น.