ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ)