โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าปฏิบัติงาน (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 11.30น.) (ภาคบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.)