โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทร 0 2701 8132 ต่อ 2323 ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.