สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ครั้งที่ 2) 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางของคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 241/2565 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (พื้นที่เฝ้าระวังสูง) และประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง เน้นย้ำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (พื้นที่เฝ้าระวังสูง) (ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ)