โรงพยาบาลลานกระบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (อาคารพัสดุ) โรงพยาบาลลานกระบือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 12 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ