กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามหรือขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
*ระหว่างวันที่ 8- 19 กรกฎาคม 2565 ภาคเข้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) ได้ที่ กศน. อำเภอเมืองนนทบุรี 543 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
*หมายเลขโทรศัพท์ 02-580-2135 และ 02-926-6810