โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.)