สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม – 17 ธันวาคม 2564 ในวันและ เวลาราชการ โดยสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น