สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี กำหนดวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงาน และแนวทางการพัฒนางาน ตามแบบที่กำหนดทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี http://sara.nfe.go.th http://ksnsh20.com หรือ http://donputnfe.ac.th และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย โดยยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เลขที่ 238 ถนนพลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ช่วงเช้าระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-1328 ต่อ 103 เบอร์มือถือ 063-534-7814