มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) และสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ