สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เลขที่ 12 ซอยเทพสตรี 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
– โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.
– หรือติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3677 0159