โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 10-25 พฤศจิกายน 2565