เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง รับสมัครพนักงานจ้าง 53 อัตรา

453

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอยื่นใบสมัครได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2565