โรงพยาบาลกำแพงแสน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 11 อัตรา

ผู้มีความประสงค์ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ โรงพยาบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึง 16 พฤศจิกายน 2564 (ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น.)