โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอิศรสุนทร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ