โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ