สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 2 อัตรา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เลขที่ 498/5 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก – วังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5531-3121 ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ