สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ที่อยู่ 310/13 หมู่ที่ 9 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.)