องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิจิตร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5661 5243 ต่อ 350 สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร http://www.phichitpao.go.th/