สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ (ชั้น 1) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ