โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ