องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ