มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

  1. คนงาน (เพศชาย/หญิง) (ชาย 9 คน หญิง 6 คน) จำนวน 15 อัตรา
    อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
  2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
    อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ภาคเช้าเวลา 09.00 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในวันเวลาราชการ