สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ (ชั้น 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ