สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 5 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2564 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี