โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

เปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2565 (ในเวลาราชการ) ได้ที่กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ