กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 100 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดยดำเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบ