กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่ https://ipthailand.thaijobjob.com/ https://ipthailand.thaijobjob.com/